Dzierżoniowskie drzwi i portale.

Elementy wykończenia stolarskiego, chociaż powstały z potrzeb praktycznych (zamkniecie otworów, izolacja cieplna), w ciągu wieków nabrały form ozdobnych i współtworzą architekturę. Często miały także znaczenie symboliczne np. w średniowieczu drzwi były dopełnieniem portalu katedry akcentującego granice między światem doczesnym i niebiańskim.

Łatwo było przenieść te symbolikę do architektury świeckiej jako znak nobilitacji instytucji czy właściciela. Tak też pozostało do chwili obecnej, kiedy stolarkę otworową poza jej funkcją podstawową traktujemy jako wizytówkę i często nadajemy jej szczególnego charakteru. Pojęć „okna” i „drzwi” nie można zawężać do rodzaju wypełnienia otworów stolarką czy ślusarką. Obejmują one również same otwory , ich kształty oraz plastyczny ich wyraz: - odrzwia, oboknia, ościeża i portale, które należą do wytworów rzemiosł: murarskiego, sztukatorskiego i kamieniarskiego. W skład zainteresowań rzemiosła wchodzą również: oszklenia czy sztuka witrażowa, okucia - szyldy, klamki, zawiasy, zamki, kraty należące do istotnego wyposażenia drzwi i okien. Okna i drzwi o charakterze zabytkowym do niedawna były jednym z najmniej rozpoznanych problemów konserwatorskich oraz historii architektury i budownictwa. Prezentowane przykłady dzierżoniowskiej stolarki drzwiowej ograniczają się głównie do wyrobów rzemiosła XIX i XX wieku. Jak jednak się okazuje pozostają tak bardzo interesujące, choć wszystkie nieco zdekompletowane. Są przykładami często eklektycznych tendencji w architekturze, ale także klasycyzmu, czy już dwudziestowiecznej secesji. Henryk Smolny.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Opracowanie i fotografie Kazimierz M. Janeczko 2014 ©
Informacje kontaktowe

<< Powrót do - Galerie