Aktualności

SPOTKANIA TMD

 
Izba Regionalna
Dzierżoniów
ul. Świdnicka 30
tel. 64 64 661

Zabytki Dzierżoniowa

Dzierżoniów (Reichenbach) istniał już w XII wieku, a prawa miejskie otrzymał w połowie XIII wieku. Głównym motorem rozwoju miasta było tkactwo i handel [...]


Więcej >
Walor 2004
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę pokonkursową Walor 2004.
Otwarcie ekspozycji nastąpi
27 listopada 2004r.
o godzinie 1500
w Galerii "Na Piętrze" ul. Świdnicka 23.


Więcej o wystawie >

Zarządzenie o zmianie nazwy miasta.

Regionalne drzwi.

Szafa na ubrania.

Pamiątki o ks. Dzierżoniu.

 

 
Muzeum Miejskie Dzierżoniowa
 

"Naród bez tradycji ginie. Kto odwraca się od tradycji, kto ją lekceważy lub niszczy, ten na nią nie zasługuje. Tradycja buduje struktury społeczne, pozwalając im współdziałać dla wzajemnego rozwoju."

Leszek Stafiej

Izba Regionalna w Dzierżoniowie, która w 2010 roku została przekształcona w Muzeum Miejskie, została powołana do życia w roku 2002, od października 2003 funkcjonuje w strukturach Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, a od września 2004 w nowej siedzibie przy ul. Świdnickiej 30. Eksponaty muzealne mieszczą się w pięciu salach, w których znajdują się:

  • zbiory poświęcone historii naszego miasta,

  • nie w pełni jeszcze przygotowany salonik z przełomu wieków XIX i XX,

  • "izba śląska" z przedmiotami codziennego użytku, w której znajdują się m.in. ludowe meble śląskie,

  • sala wystaw czasowych.

Udostępniona jest już sala ze zbiorami archeologicznymi i sakralnymi. Wkrótce uruchomimy dział historyczno - archeologiczny i przyrodniczy. Przygotowanie zbiorów i eksponatów umożliwi powstanie w naszym mieście muzeum. Powstanie zbioru muzealnego to długotrwały proces, który w zasadzie nigdy się nie kończy. Przed kustoszem żmudna praca ukierunkowana na gromadzenie eksponatów, ich konserwację i dokumentowanie.
 
Zapraszamy państwa do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, życzymy udanego i owocnego spotkania z historią ziemi dzierżoniowskiej.

Henryk Smolny
opiekun izby


Odbiorniki radiowe produkowane
w ZR DIORA.

Narzędzia codziennego użytku.

Przedmioty codziennego użytku.

Stare żelazka z "duszą".

Różne znaleziska z pola bitwy.

Gazeta miejska z lat 1854-58.

Okolicznościowa pieczęć z 1840r.

Akty prawne z XVIIIw.

Próbki tkanin produkowanych w Dzierżoniowie do końca XVIII w.

Wykopaliska archeologiczne.

Apel do mieszkańców!

Przed nami stanęło zadanie ratowania pozostałości dziedzictwa tej ziemi, naszego dorobku kulturalnego oraz osiągnięć, z którymi przybyliśmy do Dzierżoniowa i okolic. Ta właśnie idea przyświecała powstaniu Izby Regionalnej, a następnie Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie pamiątek materialnych i dokumentacyjnych związanych z wymienioną problematyką do siedziby Muzeum Miejskiego lub o kontakt telefoniczny. Jesteśmy zainteresowani jak najszerszym zakresem zbiorów obejmujących w szczególności:

  • historię miasta,

  • sztukę,

  • rozwój kulturalny i tradycje, tworzone przez środowiska przybyłe na ziemię dzierżoniowską z pamiątkami swoich poprzednich pokoleń.

Zapraszamy osoby prywatne i firmy ziemi dzierżoniowskiej do sponsorowania zakupów eksponatów. Zakupiony w ten sposób eksponat zostanie opatrzony informacją o sponsorze.

 

Imieniny: