Aktualności

SPOTKANIA TMD

 

Zabytki Dzierżoniowa

Dzierżoniów (Reichenbach) istniał już w XII wieku, a prawa miejskie otrzymał w połowie XIII wieku. Głównym motorem rozwoju miasta było tkactwo i handel [...]


Więcej >
 
Jan Dzierżoń
 

Jan Dzierżon - wielki pszczelarz i uczony, urodził się w 1811 roku we wsi Ławkowice, na ziemi kluczborskiej. Obok pracy duszpasterskiej prowadził działalność gospodarczą, społeczną i naukową. Pierwszy wprowadził we wsi, w której mieszkał, uprawę łubinu, osuszał bagniste łąki, założył dużą pasiekę. Był organizatorem kółek pszczelarskich na Śląsku, połączonych później w Towarzystwo Pszczelarskie. Jan Dzierżoń solidaryzował się z ludem śląskim, cierpiącym nędzę i prześladowania. Odważnie występował w obronie wieśniaków wyzyskiwanych przez dwór i niemieckich urzędników, przez co narażał się urzędnikom pruskim. Do historii przeszedł jako odkrywca teorii dzieworództwa pszczół. Zyskał wielkie uznanie w świecie naukowym, czego dowodem były otrzymane dyplomy i wyróżnienia. Jan Dzierżoń zmarł w 1906 roku.Jan Dzierżon (1811 - 1906)
Portret olejny Stefana Dylewskiego ze zbiorów muzeum w Kluczborku.


 
 

Imieniny: