Aktualności

SPOTKANIA TMD

 
 
Henryk Kwiatkowski
 
Z zawodu nauczyciel, z zamiłowania i wykształcenia historyk, Miłośnik Ziemi Dzierżoniowskiej. Były nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie i wizytator - metodyk Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu z trzecim stopniem specjalizacji zawodowej. Autor 10 monograficznych opracowań z dziedziny dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie oraz kilkudziesięciu artykułów zamieszczonych w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach pedagogicznych. Były kierownik Sekcji Wydawniczej Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego, autor odczytów pedagogicznych wyróżnianych i nagradzanych w konkursach wojewódzkich i centralnych.
Miłośnik regionu dolnośląskiego i ziemi dzierżoniowskiej, autor wielu publikacji o Dzierżoniowie i regionie, organizator sesji, sympozjów i konkursów historycznych, autor programów edukacji regionalnej dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących, członek Społecznej Komisji Kultury DOK, autor dwóch filmów dokumentalno-oświatowych (video) oraz wystaw fotograficznych. Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego "Rocznika Dzierżoniowskiego", kronikarz miasta Dzierżoniowa, członek Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, urzędujący wiceprezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, współautor monografii Dzierżoniowa.
Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i upowszechniania wiedzy o regionie wielokrotnie wyróżniany, odznaczany i nagradzany przez Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty i Wychowania, Wojewodę Wałbrzyskiego, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne i dzierżoniowskie władze miejskie.
 
 

Imieniny: