Aktualności

SPOTKANIA TMD

 
Walor 2006
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę pokonkursową Walor 2006.
Ekspozycja w galerii “Na Piętrze” . Galeria czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00


Więcej o wystawie >
 
 Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13.03.2013.
13 marca 2013 roku, w urokliwej Sali Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, odbyło się doroczne, o charakterze sprawozdawczym, Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Obrady otworzył prezes, Henryk Smolny, witając członków TMD i zaproszonych gości, a wśród nich burmistrza - Marka Pioruna, wiceburmistrz - Wandę Ostrowską, przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa - Andrzeja Wiczkowskiego i wicestarostę - Dariusza Kucharskiego.
Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku obrad wręczone zostały nagrody i wyróżnienia uczestnikom Konkursu Fotograficznego pt. „Ciekawe o charakterze zabytkowym obiekty przemysłowe Dzierżoniowa oraz gmin powiatu dzierżoniowskiego - Dzierżoniów 2012”, zorganizowanego przez TMD.
Nagrody otrzymali:
- Władysław Woźniak - I miejsce
- Krystian Borzestowski - II miejsce
- Kazimierz Janeczko - III miejsce.
Natomiast wyróżnienia: Magdalena Lesiczka, Krzysztof Szczepaniak, Kacper Kilański i Michał Matysiak.

Prezes przedstawił następnie porządek obrad (przekazany wcześniej wraz z zaproszeniem), który został jednogłośnie zatwierdzony przez Zgromadzenie. Dokonano wyboru przewodniczącego obrad – Lilianę Bąk.
Sprawozdanie z działalności TMD w roku sprawozdawczym zaprezentował prezes – Henryk Smolny, a informacje dotyczącą finansów - skarbnik, Roman Kowalczyk.
W swoim wystąpieniu, poza wskazaniem zadań, jakie były realizowane przez TMD w minionym roku, prezes podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Towarzystwa, zwrócił też szczególną uwagę na dobrą współpracę z władzami miasta, z instytucjami kulturalnymi Dzierżoniowa, szkołami oraz siostrzanymi organizacjami z Bielawy, Świdnicy i Niemczy.
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnich miesiącach członków TMD - Elżbiety Kozaczuk, Stanisława Jarowickiego i Zenona Ucińskiego.
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi TMD został przyjęty bez głosów sprzeciwu.
Po ciekawej dyskusji i przedstawieniu oraz zatwierdzeniu propozycji do planu pracy na rok 2013 obrady zakończono. Należy podkreślić, że przebiegały one w bardzo przyjaznej atmosferze.

Dorota Pieszczuch
 
 
  Zdjęcia: Władysław WoźniakImieniny: