Aktualności

SPOTKANIA TMD

 

Zabytki Dzierżoniowa

Dzierżoniów (Reichenbach) istniał już w XII wieku, a prawa miejskie otrzymał w połowie XIII wieku. Głównym motorem rozwoju miasta było tkactwo i handel [...]


Więcej >
Muzeum Miejskie
Dzierżoniów
ul. Świdnicka 30
tel. 64 64 661

Więcej >

 
Walne Zgromadzenie Członków TMD

21 marca 2012 odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Zebranie otworzył przewodniczący TMD, pan Henryk Smolny, który powitał uczestników i przedstawił porządek obrad oraz złożył sprawozdanie z działalności za rok 2011. Omówił m.in. osiągnięcia i sukcesy działania TMD, oraz przedstawił perspektywę rozwoju stowarzyszenia. Nowo przyjętym członkom TMD wręczył statut i znaczek towarzystwa. Następnie przedstawiono sprawozdania:  skarbnika (finansowe za rok 2011), Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz Sądu Koleżeńskiego. Propozycje planu pracy na 2012 r. przedstawił, wiceprzewodniczący Piotr Pieszczoch. Po dyskusji Komisja Wnioskowa przedstawiła tezy do planu pracy Zarządu na bieżący rok dotyczące m. in. konkursu fotograficznego, zazielenienia miasta, edukacji regionalnej oraz poprawy wizerunku naszego otoczenia. Na zakończenie zebrania zabrał głos burmistrz miasta Marek Piorun, który wysoko ocenił działalność TMD za którą serdecznie podziękował członkom towarzystwa.

 
 

Imieniny: