Aktualności

SPOTKANIA TMD

 

Zabytki Dzierżoniowa

Dzierżoniów (Reichenbach) istniał już w XII wieku, a prawa miejskie otrzymał w połowie XIII wieku. Głównym motorem rozwoju miasta było tkactwo i handel [...]


Więcej >
Muzeum Miejskie
Dzierżoniów
ul. Świdnicka 30
tel. 64 64 661

Więcej >

 
Wspomnienia o Henryku Kwiatkowskim

Minął rok, kiedy odszedł Henryk Kwiatkowski – Kronikarz Miasta, pierwszy mieszkaniec Dzierżoniowa wyróżniony medalem „Zasłużony dla Dzierżoniowa". Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa oraz jego Honorowy prezes, ceniony członek zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego we Wrocławiu. Doświadczony pedagog, historyk, twórca wielu publikacji, autor konkursów. Pasjonat edukacji regionalnej i prawdziwy miłośnik naszego miasta. Współtwórca „Rocznika Dzierżoniowskiego”, a także współautor „Monografii Dzierżoniowa”. Człowiek wielkiej pasji i szczególny obywatel tej ziemi.
Henryk Kwiatkowski zmarł 28 lipca 2011 r. W pierwszą rocznicę śmierci chcemy przypomnieć Jego postać - jako człowieka skromnego, ciepłego, życzliwego, ale przede wszystkim naszego przyjaciela, bo minął rok od Jego śmierci, ale pamięć o Nim wciąż żyje.

Zarząd TMD

 
 

Imieniny: