TMDStrona główna

Aktualności

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki
41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.
DĄB PAPIESKI - 16.10.2019.
"Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"
Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, we współpracy ze Starostwem Powiatowym i II liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, 16 października br. zorganizowana została uroczystość posadzenia Dębu Papieskiego w ogrodzie szkoły. Nauczyciele i uczniowie liceum bardzo zaangażowali się aby obchodzony co roku Dzień Papieski miał charakter podniosły i uroczysty. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać poezji Jana Pawła II oraz utworów muzycznych w wykonaniu uczniów II LO. Dodatkową atrakcją była ekspozycja prac plastycznych nadesłanych przez uczniów szkół podstawowych z Dzierżoniowa i Bielawy jako odzew na konkurs o tematyce Jana Pawła II, zaproponowany przez gospodarzy spotkania. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa.
Druga część uroczystości odbyła się w ogrodzie szkoły w obecności zaproszonych gości i wszystkich uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. W krótkim wystąpieniu Prezes TMD- Wanda Ostrowska , nakreśliła tło historyczne I Apostolskiej Pielgrzymki Jana Pawła II do kraju oraz zaapelowała do społeczności szkoły, w imieniu członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, aby ufundowany dąb był pielęgnowany a tradycja związana z Dębem Papieskim została wpisana w tradycję szkoły i aby była ona przekazywana następnym pokoleniom uczniów. W końcowej części wystąpienia Wanda Ostrowska podziękowała Starostwu Powiatowemu, dyrekcji, nauczycielom i uczniom oraz członkom Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa za zaangażowanie w organizacji uroczystości. Ks. Jarosław Leśniak w wystąpieniu kierowanym do uczniów i gości zwrócił uwagę na symbolikę drzewa i warunków jakie muszą być spełnione do jego prawidłowego wzrostu oraz odniósł to czynników wpływających na rozwój człowieka.
Do posadzenia Dębu Papieskiego odmiany Monument zostali zaproszeni: dyr. II LO – Marzena Kudra, prezes TMD- Wanda Ostrowska, dziekan ks. prałat Zygmunt Kokoszka, wicestarosta powiatu dzierżoniowskiego- Andrzej Bolisęga.
Na koniec uczestnicy zaśpiewali ulubioną pieśń Papieża- Polaka – Barkę.
Wanda Ostrowska prezes TMD
Niepodległa.
41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019.
41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019.
41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019.
41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019. 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019.
41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. DĄB PAPIESKI - 16.10.2019.
Foto: Kazimierz M. Janeczko STF.
Tekst: Wanda Ostrowska TMD.