TMDStrona główna

Aktualności

Działania TMD

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki

Książka gości
77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. 
Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków TMD - 17.09.2016 r.
Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium - powiedział Józef Piłsudski.
My nic nie zrozumiemy z tej daty, jeżeli nie będziemy pamiętali, że bez niej, bez zmowy Hitlera i Stalina, bez zmowy państwa sowieckiego, rosyjskiego i państwa niemieckiego hitlerowskiego, nie byłoby nigdy II wojny światowej. To wielkie nieszczęście, które po dzień dzisiejszy ciąży nad całym światem, którego konsekwencje przeżywamy, z którego cienia ciągle nie umiemy wyjść, stało się możliwe tylko dlatego, że te dwa mocarstwa, te dwa totalitaryzmy, te dwa największe najstraszliwsze nieszczęścia świata zmówiły się przeciwko Polsce - powiedział Antoni Macierewicz.

W Dzierżoniowie wspomnienie tamtego tragicznego dnia o którym historycy mówią, że „Rosjanie wbili nam nóż w plecy”, rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji poległych żołnierzy walczących z sowieckim agresorem i pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowie. Modlono się również za zamordowanych Polaków z Kresów Wschodnich II RP, których po wkroczeniu sowietów, dotknęły na masową skalę niespotykaną w dziejach Europy, represje, mordy i deportacje na Syberię. Celem Stalina było dokończenie operacji polskiej NKWD z lat 1937-38.
Uroczystość kontynuowano przed Pomnikiem Losów Ojczyzny, po odśpiewaniu hymnu i wystąpieniu prezesa Stowarzyszenia Kresowian Floriana Kuriaty, który przypomniał dramatyzm i gehennę setek tysięcy polskich obywateli prześladowanych tylko za to, że byli Polakami, licznie zgromadzone delegacje, między innymi: przedstawiciele samorządów, dzierżoniowskiego duchowieństwa, kombatantów, placówek oświatowych, Muzeum Miejskiego, Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, posła Michała Dworczyka, stowarzyszeń ORP i OBS, ZHP oraz delegacji zakładów złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Odśpiewanie „Roty” zakończyło uroczystość przed pomnikiem.
Dalsze uroczystości 77. rocznicy napaści sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka odbyły się w gościnnych salach Muzeum Miejskiego. Zebrani wysłuchali pasjonującego wykładu prof. Stanisława Sławomira Niciei „Architektura Kresów”. Natomiast podczas kameralnego spotkania, z ciastem i kawą, prof. Nicieja odpowiadał na pytania, okazał się też wielkim talentem gawędziarski co spotkało się z aplauzem i podziwem zgromadzonych kresowian i sybiraków oraz mieszkańców miasta.

17 września odbyło się również Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa na którym przyjęto rezygnację pani Marzenny Lasota-Darowskiej z funkcji członka zarządu i wybrano w jej miejsce panią dr. Renatę Madziarę. Podjęto również uchwałę o skierowaniu wniosku do Rady Miejskiej o nadanie Medalu za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa panu Piotrowi Pieszczochowi, wiceprezesowi TMD.
 
77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r.
77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r.
77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r.
77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r. 77. lat temu sowiecka Rosja napadła na Rzeczpospolitą. ''Nóż w plecy'' - 17.09.1939 r.
Nadzwyczajne Wyborcze Zgromadzenie Członków TMD - 17.09.2016. Nadzwyczajne Wyborcze Zgromadzenie Członków TMD - 17.09.2016. Nadzwyczajne Wyborcze Zgromadzenie Członków TMD - 17.09.2016. Nadzwyczajne Wyborcze Zgromadzenie Członków TMD - 17.09.2016. Nadzwyczajne Wyborcze Zgromadzenie Członków TMD - 17.09.2016.
Tekst i fotografie: Kazimierz M. Janeczko - STF, TMD.
"Tylko w XX wieku niemal milion Polaków zamordowano tylko dlatego, że byli Polakami.
Musimy walczyć o to, by nie zostali zapomniani".