TMDStrona główna

Aktualności

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki
„A więc wojna!”
Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019.
Taki dzień jak 80. rocznica wybuchu II wojny światowej powinien łączyć wszystkich Polaków; pamięć, przestroga, prawda historyczna to główny przekaz. Pamięć i przestroga powinny nam zawsze towarzyszyć, aby nie dopuścić do powtórzenia się takiej lub jeszcze większej hekatomby. Mówienie prawdy to „nasz obowiązek wobec dzieci i wnuków”.
1 września 2019 uczestnicy zebrani na patriotycznej uroczystości 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej przed pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny obejrzeli krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5, następnie wysłuchali przemówienia okolicznościowego burmistrza Dariusza Kucharskiego. W części dotyczącej posadzenia Dębu Pokoju z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, do zgromadzonych mieszkańców z następującymi słowami zwróciła się Wanda Ostrowska, prezeska TMD.
Szanowni Państwo,
1 Września 1939 roku jest szczególną datą w historii naszej Ojczyzny, Europy i świata. 80 lat temu rozgorzała II wojna światowa, która przyniosła wiele bólu, zniszczeń, tułaczek i ofiar.
Dzisiaj pochylamy głowy nad poległymi i zamordowanymi w tej wojnie, przez hitlerowskie Niemcy i wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy walczyli o wolność i pokój w Polsce i na całym świecie.
Życie w pokoju jest wartością nadrzędną dla każdego narodu, a dla utrzymania tego stanu należy podejmować nieustanne wysiłki i dawać dowody na jego znaczenie. My Polacy, znamy wartość życia w pokoju i będziemy w każdej formie wyrażać jego doniosłość. Dlatego, członkowie Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa podjęli patriotyczną inicjatywę posadzenia na Skwerze Solidarności, Dębu w intencji pokoju na świecie. Wskazaliśmy to miejsce, obok Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny, bo jest to przestrzeń w naszym mieście, która upamiętnia na płycie pomnika, wiele znaczących dat i wydarzeń z najnowszej historii Polski. Drzewo dębu to symbol siły i trwałości, niech więc stanowi wyraz naszego oczekiwania i nadziei na trwały pokój na świecie. Dąb Pokoju będzie stanowić także ważny element architektury krajobrazu ponieważ będzie posadzony w centralnej osi Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny i zamknie perspektywę pomiędzy filarami pomnika.
W imieniu Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa wyrażam wdzięczność władzom samorządowym naszego miasta za podjęcie inicjatywy Towarzystwa i włączenie posadzenie dębu w program dzisiejszej uroczystości. Dziękuję również pracownikom Urzędu Miasta za techniczne przygotowanie możliwości zasadzenia Dębu Pokoju.
Do uroczystego posadzenia Dębu Pokoju zapraszam: pana Eugeniusza Kuszkę - przewodniczącego Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana Dariusza Kucharskiego - burmistrza Dzierżoniowa, pana Jarosława Rudnickiego - wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Piotra Reczka - przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zapraszam również członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa do symbolicznej asysty przy akcie posadzenia Dębu Pokoju.”

Po uroczystym posadzeniu drzewa, nastąpiło złożenie kwiatów przed pomnikiem a następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci z Przedszkola Publicznego Nr7 i uczniów SP Nr 5. Na koniec uroczystości, wiceburmistrz Dorota Pieszczuch otworzyła wystawę plenerową Muzeum Dzierżoniowa pt: „A więc wojna!!! Ludność cywilna we wrześniu”39”. Oprawę artystyczną zapewnił występ orkiestry dętej, działającej przy DOK-u.
Niepodległa.
''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019. ''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019. ''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019. ''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019. ''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019.
''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019. ''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019. ''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019. ''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019. ''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019.
''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019. ''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019. ''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019. ''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019. ''A więc wojna!'' Dzierżoniów: Obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej - 1.09.2019.
Foto: Piotr Chałoński STF,
Kazimierz M. Janeczko TMD.
Tekst: Wanda Ostrowska TMD.