TMDStrona główna

Aktualności

Zarząd TMD

Historia TMD

Wydawnictwa

Galerie

Linki
Powstanie i cele Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa

Stowarzyszenie nasze powstało 10 stycznia 1979 roku z inicjatywy ówczesnych władz miasta. Na pierwszym inauguracyjnym zebraniu w sali ratuszowej wybrano Zarząd Towarzystwa, którego prezesem został Włodzimierz Suszek, szczegółowy zaś program działania TMD opracowywany był na kolejnych zebraniach Zarządu.
 
Celem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa jest:
 • współdziałanie z działającymi na terenie organizacjami kulturalnymi i społecznymi oraz organizowanie samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania więzi emocjonalnej mieszkańców Dzierżoniowa ze swoim miejscem zamieszkania, regionem i krajem,
 •  poznawanie, dokumentowanie, wzbogacanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego miast dzierżoniowskiej,
 • oddziaływanie na kierunki rozwoju ośrodków kulturotwórczych w mieście przez wyłączenie do programu ich działalności problematyki regionalnej.
Inicjatywy i dokonania TMD w latach 1979-2003.
Największą aktywność w TMD przejawiała sekcja historyczno -wydawnicza. Owocem jej działalności są:
Opracowania monograficzne: Dzierżoniowska Starówka, Patroni Dzierżoniowa, Dzierżoniów w 40-leciu PRL, Dzierżoniów w grafice, Drzewa i krzewy Dzierżoniowa, Dzierżoniowski pomniki przyrody, Mały Leksykon Dzierżoniowski.
Foldery: Spacerkiem po Dzierżoniowie, Dzierżoniów i okolice.
Rocznik Dzierżoniowski (25 tomów).
Artykuły zamieszczane w regionalnej i lokalnej prasie:
”Trybuna Wałbrzyska", "Gazeta Robotnicza", a później "Gazeta Wrocławska", "Diora", "BIS", Goniec Dzierżoniowski" i "Tygodnik Dzierżoniowski". Wydawnictwa wspomagające szkolną edukację regionalną. Monografia Dzierżoniowa wydana przez Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Towarzystwem Miłośników Dzierżoniowa.
 
Działalność edukacyjna
 
Edukacja regionalna jest naszym drugim priorytetowym zadaniem statutowym, po dokumentowaniu i opisywaniu lokalnych dziejów.
Służą temu:
 • organizowane przez TMD konkursy historyczne, wycieczki, prelekcje, sesje popularnonaukowe, sympozja historyczne,
 • wydawnictwa adresowane do dzieci, młodzieży i nauczycieli.
Są to m.in.:
 • "Spacerkiem po Dzierżoniowie" - Książka przeznaczona dla przedszkoli i najmłodszych klas szkoły podstawowej.
 • "Ziemia dzierżoniowska w dziejach Polski i Europy".
 • "Dzierżoniów i okolice" przewodnik wycieczek szkolnych po naszej małej ojczyźnie.
 • "Czy znasz dzieje Twojej małej i regionalnej ojczyzny" - zeszyt ćwiczeń dla gimnazjów.
 • "Wybór tekstów literackich do dziejów Polski".
 • "Dzierżoniów i jego mieszkańcy" Tom I - prezentuje wspomnienia mieszkańców Dzierżoniowa związane z przełomowym rokiem 1945 oraz okresem powojennym.

Programy autorskie do realizacji ścieżek edukacyjnych o tematyce regionalnej w szkole podstawowej, gimnazjalnej i licealnej.
Wydawnictwa popularyzujące dzieje miasta i regionu.
Filmy dokumentalno-oświatowe (video).
Wystawy i albumy o tematyce regionalnej.
Biblioteka i archiwum TMD.
Kronika Dzierżoniowa - dokumentująca dzieje miasta od czasów najdawniejszych do współczesnych, pisana ręcznie, bogato ilustrowana. W naszym archiwum posiadamy już 11 opasłych tomów tej kroniki.
Śp. Włodzimierz Suszek
Włodzimierz Suszek pierwszy prezes TMD
Śp. Henryk Kwiatkowski Honorowy Prezes TMD
Henryk Kwiatkowski Honorowy Prezes TMD
Henryk Smolny prezes TMD.
Henryk Smolny prezes TMD