TMDStrona główna

Aktualności

Działania TMD

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki

Książka gości
V Konferencja Regionalistów
25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się
V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.
25 listopada 2015 roku, w siedzibie Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie, odbyła się V Konferencja Regionalistów, zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa i Muzeum Miejskie. Prowadzące - Liliana Bąk i Barbara Ciborska - powitały gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu miasta oraz nauczyciele, realizujący w szkołach zadania w ramach edukacji regionalnej. Po wzruszającym występie dzieci z Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie, przygotowanym pod kierunkiem Barbary Pryczek, Janusz Głód z Gimnazjum Gminnego zaprezentował niezwykle ciekawie i obszernie zasoby i funkcjonowanie izby regionalnej, która mieści się w szkole, a jej twórcami i opiekunami są nauczyciele pasjonaci interesujący się historią miasta i regionu, z powodzeniem rozwijający wśród uczniów miłość do swojej „małej ojczyzny”. Z pięknym widowiskiem pt Boże Narodzenie’45 wystąpili uczniowie z I Gimnazjum w Dzierżoniowie. Spektakl przygotowany przez p. Jacka Piwkowskiego i innych nauczycieli szkoły nie tylko zachwycił, ale także wywołał zadumę i skłonił do refleksji. Ciekawy wykład „Bracia Morawscy na ziemi dzierżoniowskiej” wygłosił p. Arnold Kordasiewicz. Maria Zapotoczna poinformowała zebranych o działalności i najnowszych osiągnięciach Muzeum Miejskiego, a Barbara Ciborska przedstawiła poczynania Towarzystwa na rzecz edukacji regionalnej. Po zakończeniu konferencji długo jeszcze trwały rozmowy przy herbacie.
Konferencje regionalistów organizowane są co dwa lata. Inicjatorem tej formy współpracy ze szkołami był śp. Henryk Kwiatkowski. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby spotkać się w gronie ludzi zainteresowanych problemami regionalistycznymi. Dziękujemy dzieciom, młodzieży i nauczycielom za przygotowanie wspaniałych atrakcji.
Barbara Ciborska
 
25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.
25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.
25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa..
25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa..
25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa..
25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.. 25 listopada 2015 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa odbyła się V Konferencja Regionalistów. Współorganizatorem tego wydarzenia było Muzeum Miejskie Dzierżoniowa..
Foto: Kazimierz M. Janeczko
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - św. Jan Paweł II.