TMDStrona główna

Aktualności

Działania TMD

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki

Książka gości
X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych
W dniach 11-13 września 2014 r. w Bydgoszczy pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbył się X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych z przewodnim mottem - "Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa". Patroni Kongresu - wielcy pisarze nobliści: Henryk Sienkiewicz i Władysław Stanisław Reymont.
Organizatorami Kongresu byli: Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP Rada Krajowa w Warszawie i Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Ważnymi akcentami X Kongresu były m.in.: odnowienie Karty Regionalizmu Polskiego uchwalonej 20 lat temu podczas V Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury 25 września 1994 r. we Wrocławiu i program regionalizmu polskiego na lata 2015 - 2018 wypracowany podczas kilkudziesięciu wykładów i dyskusji uczestników. W dniu 13 września 2014 r. na IV Walnym Zgromadzeniu Zwyczajnym Delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP wybrano nowe władze.
Przewodniczącym 21. osobowej Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP został ponownie dr Tadeusz Samborski (prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Krajobrazy" w Legnicy), do Rady z Dolnego Śląska zostali wybrani ponadto; prof. Stefan Bednarek - prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i Marek Nałęcz-Socha - prezes Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.
Do 6. osobowej Komisji Rewizyjnej z Dolnego Śląska zostali wybrani: Henryk Smolny z Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa i Wojciech Szydłowski ze Stowarzyszenia Kulturalnego "Krajobrazy" w Legnicy.
Do 6. osobowego Sądu Koleżeńskiego z Dolnego Śląska zostali wybrani: Alicja Gorajewska  - sekretarz Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, Zdzisław Mirecki wiceprezes Towarzystwa Miłośników Bolesławca oraz stowarzyszony z DTSK Wojciech Jachimowicz - prezes Towarzystwa Humanistycznego w Szybie Nowej Soli.

Henryk Smolny

 
'NGO - to jest to!' - 12.09.2014. 'NGO - to jest to!' - 12.09.2014. 'NGO - to jest to!' - 12.09.2014. 'NGO - to jest to!' - 12.09.2014. 'NGO - to jest to!' - 12.09.2014.
'NGO - to jest to!' - 12.09.2014. 'NGO - to jest to!' - 12.09.2014. 'NGO - to jest to!' - 12.09.2014. 'NGO - to jest to!' - 12.09.2014. 'NGO - to jest to!' - 12.09.2014.
Foto: Z. Mirecki
"Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło
odrodzenia narodu i państwa".