TMDStrona główna

Aktualności

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki
POLONIA REDIVIVA dla Mateusza Cegiełki - 26.08.2020.
POLONIA REDIVIVA dla Mateusza Cegiełki - 26.08.2020.
 
26 sierpnia 2020, przy tablicy ''Tu rodziła się wrocławska Solidarność'', w dawnej Zajezdni nr 7 przy ul. Grabiszyńskiej 184, odbyły się we Wrocławiu uroczyste obchody 40-lecia powstania NSZZ “Solidarność”. W Centrum Historii Zajezdnia zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych i związkowych z Regionu Dolny Śląsk. Po okolicznościowych przemówieniach i złożeniu symbolicznych wiązanek kwiatów, nastąpiło wręczenie przez Wojewodę Dolnośląskiego Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Medal jest odznaczeniem pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021. We Wrocławiu Medale POLONIA REDIVIVA otrzymało ponad dwudziestu działaczy związkowych z Dolnego Śląska. Wśród nich znalazł się Mateusz Cegiełka z Dzierżoniowa. Wniosek o przyznanie Medalu Stulecia dla Mateusza Cegiełki został zgłoszony przez Zarząd Regionu NSZZ ''Solidarność'' Dolny Śląsk. Przy tej okazji warto przypomnieć jego dotychczasową działalność.
Mateusz Cegiełka pochodzi z rodziny o tradycjach patriotycznych. Z urodzenia Wielkopolanin, z wyboru Dolnoślązak, z wykształcenia magister historii. Przez prawie 40 lat, nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Radiotechnicznych/Zespołu Szkół Nr1 w Dzierżoniowie. W latach stanu wojennego i w czasie przełomu ustrojowego lat 1988-1991, jeden z czołowych działaczy podziemnej nauczycielskiej „Solidarności” w Dzierżoniowie oraz działacz Komitetu Obywatelskiego ''Solidarność'' Ziemi Dzierżoniowskiej. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej (na mocy decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 7. 12. 2018). W odrodzonym samorządzie terytorialnym radny i przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa I i II kadencji (1990-1998), radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego I kadencji (1998-2002), radny i przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego III kadencji (2006-2010). W tym miejscu, można również przypomnieć jego pasje i społecznikowską aktywność oraz osobiste zaangażowanie w działalność stowarzyszeń i organizacji społecznych, m.in. UKS Szkółka Piłkarska Lechia Dzierżoniów czy też Stowarzyszenie Jazzowy Pegaz Dzierżoniów.
Za swoją postawę patriotyczną, postawę społeczną i zawodową Mateusz Cegiełka został uhonorowany m. in. Krzyżem Wolności i Solidarności, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Za Zasługi dla Niepodległości, Medalem Niezłomni a Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ ''Solidarność'' doceniła go przyznając Mu Odznaką Złotą i Srebrną. W uznaniu zasług dla Dolnego Śląska został wyróżniony Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Zaś za wybitne zasługi dla rozwoju Miasta, Rada Miejska przyznała Mu, najwyższe lokalne odznaczenie Medal Za Zasługi Dla Miasta Dzierżoniowa.
Mateusz Cegiełka od 1990, jest członkiem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Z okazji otrzymania tego państwowego odznaczenia, Zarząd Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, składa naszemu koledze serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznania i szacunku, życząc by to odznaczenie sprawiło Mu zasłużoną satysfakcję i radość oraz przyczyniło się do dalszej działalności na niwie pracy społecznej na rzecz naszej Małej Ojczyzny!
Wanda Ostrowska, prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa
Niepodległa.