TMDStrona główna

Aktualności

Działania TMD

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki

Książka gości
 
13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019.
 
Listopadowa Sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa w części uroczystej poświęcona była Towarzystwu Miłośników Dzierżoniowa. Długoletnia członkini Zarządu TMD, pani Barbara Ciborska uhonorowana została Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa, z czego ogromnie się cieszymy. Pani Basi serdecznie gratulujemy! Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie Odznaki Honorowej Srebrnej „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” Towarzystwu Miłośników Dzierżoniowa. Odznakę Honorową nadaje Sejmik Województwa Dolnośląskiego w drodze uchwały, na wniosek Przewodniczącego Sejmiku na podstawie rekomendacji Komisji ds. Odznaki Honorowej. Na ręce Wandy Ostrowskiej - obecnej prezes TMD oraz Henryka Smolnego - byłego długoletniego prezesa, Odznakę wraz z dyplomem uroczyście przekazał Stanisław Jurcewicz - radny Sejmiku. Następnie dzierżoniowscy radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania parkowi imienia Miłośników Dzierżoniowa. Tym terenem zielonym położonym w centrum miasta od lat opiekuje się TMD, m. in. poprzez coroczną akcję „Kwitnący Dzierżoniów”. Dziękując za ten wyjątkowy dla Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa dzień, prezes Wanda Ostrowska powiedziała, że należy traktować go jako wyróżnienie dla organizacji o ponad 40. letniej historii, ale przede wszystkim jako uznanie dla ponad 240. członków Towarzystwa, którzy pracowali dawniej lub dzisiaj dla zachowania historii i dnia dzisiejszego naszego miasta.
Wanda Ostrowska prezes TMD.
 

13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019. 13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019. 13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019. 13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019. 13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019. 13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019.
13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019. 13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019. 13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019. 13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019. 13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019. 13. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.11.2019.