TMDStrona główna

Aktualności

Działania TMD

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki

Książka gości
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, ul. Świdnicka 30.
26 marca 2015 roku, w pięknych wnętrzach Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa , odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Miało ono charakter sprawozdawczo – wyborczy, minęła, bowiem czteroletnia kadencja władz Towarzystwa i trzeba było wybrać nowe. Zgromadzenie otworzył prezes, Henryk Smolny, witając wszystkich zebranych, wśród nich gości – burmistrza Dzierżoniowa, Dariusza Kucharskiego, wicestarostę – Marka Pioruna, radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu , Ewę Glurę – prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy oraz przybyłych członków TMD. Po zatwierdzeniu Porządku Obrad dokonano wyboru przewodniczącego Zgromadzenia - Lilianę Bąk, i sekretarza – Barbarę Ciborską.
W swoim ciekawym, obszernym sprawozdaniu z działalności Zarządu prezes, Henryk Smolny, przypomniał najważniejsze wydarzenia na przestrzeni minionych czterech lat , wskazał najbardziej zaangażowane w życie Towarzystwa osoby. Na zakończenie swojego wystąpienia prezes uroczyście wręczył nowo przyjętej członkini – pani Renacie Madziarze Statut i znaczek TMD, powitał też panów Alberta Blacharza i Jarosława Dąbrowskiego, którzy deklaracje przynależności do Towarzystwa złożyli tuż przed zebraniem. O finansach stowarzyszenia poinformował zebranych skarbnik – Roman Kowalczyk, a z realizacji wniosków poprzedniego Walnego Zgromadzenia (rok 2014) rozliczył Zarząd wiceprezes – Piotr Pieszczoch. Z przyjemnością słuchano sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Mirosława Pioruna, który podkreślił w swoim sprawozdaniu, że nie ma w działalności Zarządu żadnych uchybień, co daje podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującym władzom TMD. Uchwała o udzielenie absolutorium została przyjęta jednogłośnie.

W wyborach, przeprowadzonych zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie regulaminem, wybrano prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego Oto nowe władze Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa:
Prezes
(wybrany jednogłośnie) - Henryk Smolny.
Członkowie Zarządu:
Liliana Bąk, Barbara Ciborska, Agnieszka Janas, Kazimierz Janeczko, Leszek Kiepał, Roman Kowalczyk, Marzenna Lasota-Darowska, Lidia Lelito, Wanda Ostrowska, Piotr Pieszczoch.
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Jarosław Perlak, Dorota Pieszczuch, Mirosław Piorun, Krystyna Walczak. Członkowie Sądu Koleżeńskiego: Bożena Dobek, Janina Lora, Barbara Zarówna.

Po ożywionej dyskusji, przyjęciu wniosków i propozycji planu pracy na rok 2015 ponownie zabrał głos Henryk Smolny - nowy prezes TMD, podziękował wszystkim za liczne przybycie i zaprosił do dalszej współpracy. Zebranie przebiegło w ciepłej, przyjaznej atmosferze a jego miłym akcentem kończącym spotkanie, był pyszny poczęstunek i długie jeszcze rozmowy, bo jakoś trudno było się nam rozstać.
(Barbara Ciborska)
 
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015..
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015..
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015..
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015..
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 26.03.2015.
Foto: Kazimierz M. Janeczko
Tekst: Barbara Ciborska.
Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców.