TMDStrona główna

Aktualności

Działania TMD

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki

Książka gości
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Zwyczajnych TMD w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, ul. Świdnicka 30.
16 marca 2016 roku, w siedzibie Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa z udziałem zaproszonych gości – przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Mirosława Pioruna i wicestarosty, Marka Pioruna oraz przedstawicieli współpracujących z TMD różnych stowarzyszeń i organizacji. Na wstępie, prezes TMD, Henryk Smolny, powitał zebranych i zaproponował wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia. Obrady poprowadziła (wybrana jednogłośnie) Liliana Bąk, a sekretarzowanie powierzono Barbarze Ciborskiej.
Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy; jego uczestnicy wysłuchali informacji prezesa – Henryka Smolnego o dokonaniach TMD w roku 2015, skarbnik, Roman Kowalczyk, przedstawił kondycję finansową Towarzystwa, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mirosław Piorun, zapoznał zebranych z Protokołem kontroli dotyczącej działalności finansowej Towarzystwa i wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium jego Zarządowi. Wniosek przyjęto jednogłośnie. W oparciu o przedstawione sprawozdania i niezwykle ciekawą dyskusję Komisja Wnioskowa (L. Kiepał, K. Walczak i I. Matyja) przedstawiła wnioski, które powinny znaleźć się w planie pracy na rok 2016. Oto niektóre: włączać wszystkich chętnych członków TMD do realizacji bieżących zadań (przy współpracy z Zarządem), organizować cyklicznie spotkania tematyczne z wszystkimi członkami TMD, dokumentować dokonania Towarzystwa w formie albumów fotograficznych, pozyskiwać do współpracy młodzież, zacieśniać kontakty ze szkołami. Informację o realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia i propozycję problemowego planu pracy na rok 2016 przedstawił wiceprezes TMD, Piotr Pieszczoch.
Zebranie toczyło się w miłej atmosferze, a po jego zakończeniu, wszyscy uczestnicy mogli delektować się smakowitymi ciasteczkami i ponczem.
(Barbara Ciborska)
 
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016.
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016.
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016.
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016.
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016.
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016.
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016.
Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016. Walne Zgromadzenie Członków TMD - 16.03.2016.
Foto: Kazimierz M. Janeczko STF
Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców.