TMDStrona główna

Aktualności

Działania TMD

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki

Książka gości
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.
 
13 marca 2017 roku, w siedzibie Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. Henryk Smolny, prezes TMD, powitał wszystkich przybyłych na zebranie członków stowarzyszenia, a także gości, w tym burmistrza Dzierżoniowa Dariusza Kucharskiego, wicestarostę Marka Pioruna oraz Ewę Glurę – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.
Obradom przewodniczyła Liliana Bąk, a sekretarzem była Barbara Ciborska. O dokonaniach TMD w minionym roku poinformował zebranych prezes Henryk Smolny, a kondycję finansową Towarzystwa przedstawił skarbnik Roman Kowalczyk. Dorota Pieszczuch poinformowała uczestników Zgromadzenia o wynikach kontroli działań Towarzystwa w zakresie gospodarowania finansami, podkreśliła, że nie stwierdzono żadnych uchybień i w imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi TMD, który został przyjęty jednogłośnie. Na podstawie bardzo ciekawej i ożywionej dyskusji oraz zaprezentowanych sprawozdań Komisja Wnioskowa (Wanda Ostrowska – przewodnicząca, Iwona Matyja i Leszek Kiepał – członkowie) przedłożyła wnioski, które powinny być wzięte pod uwagę przy opracowaniu planu pracy Zarządu na rok bieżący, a także w kolejnych latach. Oto niektóre z nich: Od 2018 roku podnieść wysokość składki członkowskiej do 40,00 zł rocznie; rozpocząć kampanię wśród mieszkańców Dzierżoniowa na temat właściwej segregacji odpadów; zaprosić na spotkanie z dzierżoniowianami sławnych ludzi związanych z naszym miastem, np. reżysera Sylwestra Chęcińskiego, prof. Listwana, aktorkę Katarzynę Glinkę czy śpiewaczkę Beatę Marciniak-Kozłowiecką. Przyjemnie byłoby posłuchać ich wspomnień z dawnych lat i przekonać się, czy chcą wracać do miejsc z przeszłości.
Zebranie przebiegło w miłej atmosferze, na zakończenie przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła na słodki poczęstunek.
Barbara Ciborska
 
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r..
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r..
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r..
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 13 marca 2017 r..
Foto: Jarosław Dąbrowski STF
Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców.