TMDStrona główna

Aktualności

Działania TMD

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki

Książka gości
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r.
 
12 marca 2018 roku, w pięknej sali Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie TMD. Zaproszonych gości oraz członków Towarzystwa powitał serdecznie prezes Henryk Smolny. Obradom przewodniczyła Liliana Bąk, a sekretarzem była Barbara Ciborska (wybrane przez Zgromadzenie jednogłośnie). Sprawozdanie z działalności TMD za rok 2017 przedstawił zgromadzonym prezes Henryk Smolny, a o finansach poinformował skarbnik Roman Kowalczyk. W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpiła Dorota Pieszczuch, która zapoznała zebranych z Protokołem kontroli dotyczącej działalności finansowej TMD w roku 2017. Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień, co dało podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi TMD i podjęcie stosownej uchwały. Przyjęta ona została jednogłośnie. Wiceprezes Piotr Pieszczoch zapoznał obradujących z realizacją wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia zaproponował także zadania do planu pracy na rok 2018. W oparciu o przedłożone sprawozdania i informacje oraz niezwykle ciekawą, ożywioną dyskusję przewodnicząca Komisji Wnioskowej, Wanda Ostrowska, przedstawiła wnioski , które powinny być wzięte pod uwagę w pracy Zarządu (ale także w ogóle członków TMD) w roku 2018. Wiadomo, że jest to rok obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, więc wiele zadań będzie wiązało się z tym wielkim jubileuszem.
Zebranie przebiegło sprawnie, dynamicznie w bardzo ciepłej atmosferze, a słodki poczęstunek, pyszna kawa i gorąca herbata nadały mu posmak rodzinności.
Barbara Ciborska
 
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r.
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r.
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r.. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r..
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r.
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r.
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 12 marca 2018 r.
Foto: Kazimierz M. Janeczko STF
Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców.