TMDStrona główna

Aktualności

Działania TMD

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki

Książka gości
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa - 19.03.2019.
 
W pięknej sali Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa odbyło się w dniu 19 marca 2019 roku Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa (TMD). Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy, ponieważ minęła czteroletnia kadencja władz , więc trzeba było wybrać nowe. Obrady otworzył prezes TMD, Henryk Smolny, witając serdecznie wszystkich zebranych – gości i członków Towarzystwa. Po zatwierdzeniu porządku zebrania dokonano wyboru przewodniczącego – Lilianę Bąk i sekretarza Barbarę Ciborską. Bardzo obszerne sprawozdanie z czteroletniej działalności TMD zaprezentował prezes, Henryk Smolny, a o kondycji finansowej Towarzystwa powiedział w swoim wystąpieniu skarbnik, Roman Kowalczyk. O realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia poinformował wiceprezes, Piotr Pieszczoch, podkreślając, że większość z nich stała się kanwą do opracowania rocznego planu pracy. Barbara Zarówna przedstawiła sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego, stwierdziła, że tak naprawdę przez miniony okres Sąd był „bezrobotny”, nie musiał bowiem rozstrzygać żadnych sporów czy łagodzić konfliktów wśród członków TMD, bo ich po prostu nie było. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mirosław Piorun zapoznał zebranych z Protokołem kontroli, Komisja nie dopatrzyła się żadnych uchybień w pracy Zarządu i gospodarowaniu finansami, co dało podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwała o udzieleniu absolutorium została przyjęta jednogłośnie. W ciekawej ożywionej dyskusji padło wiele spostrzeżeń na temat dotychczasowej pracy TMD i propozycji do uwzględnienia w przyszłych działaniach.
W wyborach, przeprowadzonych zgodnie z zatwierdzonym przez Zgromadzenie regulaminem (przedstawił go wiceprezes, Piotr Pieszczoch) wybrano prezesa TMD, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego. Po ogłoszeniu wyników wyborów, podczas przerwy w obradach poszczególne organy ukonstytuowały się.
Oto nowe władze Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa:
Zarząd
prezes - Wanda Ostrowska
wiceprezesi - Ireneusz Placety, Tomasz Dymny,
sekretarz - Agnieszka Janas,
skarbnik - Lidia Lelito,
członkowie: Mateusz Cegiełka, Barbara Ciborska, Jadwiga Horanin, Marek Piorun, Henryk Smolny, Mirosław Zygadło.
Komisja Rewizyjna
przewodniczący - Piotr Pieszczoch,
Liliana Bąk,
Mirosław Grabowski,
Krystyna Walczak.
Sąd Koleżeński
przewodniczący – Lucjan Węgiel,
Barbara Zarówna,
Danuta Minkina.
Przed zakończeniem obrad nowo wybrana prezes TMD, Wanda Ostrowska wygłosiła płomienne expose, w którym zawarła główne zadania, z jakimi musi zmierzyć się Zarząd w najbliższej przyszłości, a także przedstawiła swoją wizję rozwoju Towarzystwa i umacniania jego znaczenia w lokalnej społeczności. Przewodnicząca Komisji Wnioskowej, Jolanta Maniecka przedstawiła wnioski, sformułowane na podstawie zaprezentowanych sprawozdań i dyskusji. Zostały one przyjęte przez Zgromadzenie jednogłośnie.
Obrady zamknęła przewodnicząca, dziękując wszystkim za przybycie i stworzenie miłej, twórczej atmosfery
 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Promocja Rocznika Dzierżoniowskiego 2016 - 17.05.201. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Zwyczajnych TMD - 19.03.2019.
Foto: Kazimierz M. Janeczko
Tekst: Barbara Ciborska