TMDStrona główna

Aktualności

Działania TMD

Zarząd TMD

Historia TMD

Galerie

Linki

Książka gości
wyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r.
 
W pięknych ogrodach Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa 22 lipca 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa. prezes Wanda Ostrowska przedstawiła sprawozdanie z działalności TMD za rok 2019, a skarbnik Lidia Lelito sprawozdanie finansowe. Przewodniczący Piotr Pieszczoch po przedstawieniu sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej, zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Prezesowi i Zarządowi TMD. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie. Kolejnym bardzo ważnym punktem Zgromadzenia było przyjęcie nowego Statutu TMD., który stanie się dokumentem obowiązującym po zatwierdzeniu przez Sąd Rejestrowi i po wpisaniu do KRS. Zebrani przyjęli również wnioski do realizacji przez Zarząd. Dokonane zostały zmiany personalne składu Zarządu. Po rezygnacji Marka Pioruna, ze względów formalnych, do Zarządu wybrana została Grażyna Bajsarowicz. Uroczystym akcentem było wręczenie znaczków TMD nowym członkom TMD: Jadwidze Święch, Dianie Kaczyńskiej, Małgorzacie Siewiera, Jolancie Rygas i Piotrowi Argalskiemu.
Druga część spotkania rozpoczęła się od plenerowego koncertu Tadeusza Nestorowicza, Honorowego Obywatela Dzierżoniowa, który zaprezentował m. in. utwór "Dzień Lilaka", skomponowany specjalnie dla TMD i naszego miasta na okoliczność obchodów Święta Lilaka. Następnie, przy dźwiękach trąbki, zebrani przeszli Aleją Lilakową Banku Spółdzielczego, by uczestniczyć w odsłonięciu tablicy, którego dokonała Prezes Banku Elżbieta Nowakowska-Akkermans.
Wanda Ostrowska prezes TMD
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Promocja Rocznika Dzierżoniowskiego 2016 - 17.05.201. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TMD 22 lipca 2020 r.
Dowiedz się czego ludzie chcą, pragną i pomóż im to osiągnąć.
Foto: Kazimierz M. Janeczko