TMD



Strona główna

Aktualności

Działania TMD

Zarząd TMD

Historia TMD

Wydawnictwa

Galerie

Linki

Książka gości
Zarzad TMD.
Henryk Smolny
prezes TMD od 2004 roku.

Liliana Bąk
wiceprezes TMD

Piotr Pieszczoch
wiceprezes TMD

Władze Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa

Prezes:
Henryk Smolny.
Wiceprezes:
Liliana Bąk.
Wiceprezes:
Piotr Pieszczoch.
Sekretarz:
Barbara Ciborska.
Skarbnik:
Roman Kowalczyk.

Członkowie:
Agnieszka Janas, Kazimierz Janeczko, Leszek Kiepał, Roman Kowalczyk, Marzenna Lasota-Darowska (do 17.09.2016.), Lidia Lelito, Renata Madziara (od 17.09.2016.) Wanda Ostrowska.

Komisja Rewizyjna: przewodniczący:
Mirosław Piorun,
Członkowie:
Jarosław Perlak, Dorota Pieszczuch,  Krystyna Walczak.
 
Sąd Koleżeński: przewodnicząca:
Bożena Dobek,
sekretarz:
Janina Lora.
członek:
Barbara Zarówna.
Henryk Smolny -z  urodzenia (1964 r.) i wyboru dzierżoniowianin. Wykształcenie wyższe zdobył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz uzupełnił studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania kulturą we Wrocławiu. Początki pracy zawodowej to doświadczenie pedagogiczne w szkole podstawowej, następnie przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie prac konserwatorskich i remontowo budowlanych. Od III kadencji Samorządu, czyli od 1998r. do chwili obecnej radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa. W 2002 r. wybrany został jej Przewodniczącym i funkcję tę pełni nadal w kolejnej kadencji Rady. Jest żonaty i ma troje dzieci. Inicjator wielu lokalnych innowacji, działań na rzecz poprawy życia współmieszkańców i ochrony zabytków. Przykładem jest zainicjowanie działań na rzecz renowacji i przeniesienia statuy św. Jana Nepomucena na swe pierwotne miejsce i włączenie w tę inicjatywę TMD i Stowarzyszenia „Wielka Sowa". Od tego też wydarzenia związał się z TMD.W ostatnich latach powierzono mu organizację przyszłego muzeum miasta i regionu. Jest członkiem Rady Programowej „Rocznika Dzierżoniowskiego". Po przedwczesnej śmierci Włodzimierza Suszka pierwszego prezesa TMD, Henryk Smolny w 2004 r. wybrany został przez Walne Zgromadzenie Członków na nowego prezesa TMD.
Liliana Bąk - wychowała się w Goli Dzierżoniowskiej, przez wiele lat mieszkała w Bielawie, w końcu ze względów zawodowych wraz z rodziną przeniosła się do Dzierżoniowa. Przyzwyczaja się do miejsc i źle znosi zmiany. Przy każdej przeprowadzce długo czuje smutek. Nauczycielka. Ten zawód wymarzyła sobie już w dzieciństwie, choć bardzo interesowała się też historią. Ukończyła pedagogikę na kierunku wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Od lat jest dyrektorką Przedszkola nr 7 na os. Tęczowym.[...]
Spełnia się także w pracy społecznej. Kilka lat temu do przyjrzenia się pracy Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa zachęcił ją nieżyjący już Włodzimierz Suszek. Dziś jest członkiem zarządu Towarzystwa. Losy miasta nie są jej obojętne – przez kilka miesięcy była radną. Należy także do Rady Przyjaciół Harcerzy Ziemi Dzierżoniowskiej. Działalność ta sprawia jej wiele radości, tym bardziej, że bakcyla harcerstwa połknęli także jej dwaj synowie. Największe wrażenie zrobiła na niej impreza sprzed kilku lat – Światowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie, na który przyjechało dziesięć tysięcy harcerzy z siedemnastu krajów.[...]

Piotr Pieszczoch - wiceprezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa od 2004 roku. Emeryt, rok urodzenia 1947. Mieszka w Dzierżoniowie od 1971r. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie, matura w 1965 r. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, ojciec dwóch synów i dziadek trójki wspaniałych wnucząt, żona Krystyna - emerytka. Interesuje się historią Dzierżoniowa, a w szczególności jego zabytkami. W TMD odpowiada za organizację pracy Zarządu, przygotowuje półroczne projekty planów pracy Stowarzyszenia. Ważną dziedziną, za którą odpowiada, jest zabezpieczanie oraz rozliczenia środków samorządowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych, których tematyka jest zgodna z podstawowymi celami organizacji określonymi w statucie TMD. Jest bardzo zaangażowany we współpracę z placówkami oświatowymi- przedszkola i szkoły wszystkich stopni - w zakresie poznawania przez dzieci i młodzież historii miasta i okolic ("Małe Ojczyzny"). Będąc członkiem Rady Programowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury bierze czynny udział w kształtowaniu kierunków działalności tak ważnej placówki w Dzierżoniowie. Ponadto jest ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie (trzecia kadencja), pracuje w Wydziale Rodzinnym i dla Nieletnich, gdzie aktywnie uczestniczy w rozstrzyganiu problemów występujących w rodzinach patologicznych, szczególnie dotyczących dzieci i młodzieży z tych rodzin.